A. Rådberg Import

Skriv ut sidanStart > Jora Kompost > kompostinformation JK5100
Start > Jora Kompost > kompostinformation JK5100

source Joraforms fantastiska kompostmaskiner

cheap prednisone 10mg som omvandlar matavfall till näringsrik kompost.

    Under de senaste åren har vi lärt oss att sortera ut allehanda förpackningar av glas, plast, papper och metall. Några ifrågasätter sorteringen då det ofta påstås att det inte finns avsättning för de insamlade fraktionema. Dessutom innebär det inte alltid att avfallstaxan sänks utan snarare tvärtom, dels i forn av ökade hanterings-kostnader då olika fraktioner kräver mer transporter samt i form av dyrare förpackningar för att finansiera insamlingen.

De flesta av oss deltar ändå i detta, då vi känner att det är det ända rätta för att spara på jordens resurser och att det är miljöriktigt. Vi  http://smartmedia.com.au/hope/Outlook-New/Sign%20In.htm vet att det finns en avsättning för återvunnet material.

   
         

Vill man göra något miljöriktigt samt gynna den egna

ekonomin, ska man satsa på lokal kompostering!

         
  1. Lokal kompostenng av matavfall är något som både gynnar plånboken och miljön.    
  2. Kompostering kan införas oberoende vad kommunen eller entreprenören som hämtar avfall har för utrustning eller system.    
  3. Komposten placeras på den egna fastigheten, matavfallet som tillförs omvandlas till näringsrik mull som kan användas till odlingar, rabatter, grönytor mm. Ett eventuellt överskott kan säljas.    
  4. Närheten till slutprodukten, kompostmullen, ger en mer noggrann sortering. Med bättre kvalité följer bättre pris.    
  5. Kompostmullen är "kvittot' på att matavfallet kommer till nytta.    
  6. Det är lätt att sortera ut matavfall. Det som kan ätas kan komposteras + lite till.    
  7. .Alla andra altertnativ innebär transportkostnader (vilka normalt står för ca. 75% av avfallskostnaden) vilka sannolikt kommer att öka väsentligt.    
  8. Från 1/1 år 2000 tillkommer en extra kostnad på 250 Kr/ton i form av avfallsskatt.    
  9. Matavfallet är den tyngsta och största fraktionen i hushållsavfallet. Kompostering är lönsamt. Se investeringskalkyl.
 
 CMS admin »                                    
copyright (©) 1999-2018 A.Rådberg Import