A. Rådberg Import

Skriv ut sidanStart > Jora Kompost > Lönsamhetsberäkning JK5100
Start > Jora Kompost > Lönsamhetsberäkning JK5100

Lokal kompostering är lönsamt!

Ett enkelt räkneexempel med följande förutsättningar

Ett bostadsområde med 100   Lägenheter
Vi väljer att kompostera i en Jorakompost                                         2700    
Kompostens pris inki. moms: 185 000   kr inkl. moms
Kostnad för strömaterial för 100 hushåll 3200   kr/år
Elkostnad för drift; 1200 kwh a'0,7 Kr ger 840   kr/år
(denna siffra kvittar vi mot värmeöverskottet som komposten ger)      
Ekonomisk avskrivning räknat på 10 år 18 500   kr/år inkl.moms

Då taxan för sophämtning varierar i olika kommuner väljer vi att använda följande nivåer;

A)   600 kr/lägenhet och år   B)   900 kr/lägenhet och år      
C)   1400 kr/lägenhet och år   D)   2000 kr/lägenhet och år      

Detta ger följande besparing

  1   2   3     4   5   6   7   8
A) 300 x 100 lgh = 30000 kr/år - 3200 + 23000 - 6000 - 18500   25 300
B) 450 x 100 lgh = 45000 kr/år - 3200 + 23000 - 6000 - 18500   40 300
C) 700 x 100 lgh = 70000 kr/år - 3200 + 23000 - 6000 - 18500   65 300
D) 1000 x 100 lgh = 100000 kr/år - 3200 + 23000 - 6000 - 18500   95 300

 

Kolumn 1   Vi räknar med att årskostnaden/lägenhet för sophämtning halveras om  
      kompostering införs  
Kolumn 2   Antal lägenheter  
Kolumn 3   Summa för 100 lägenheter/år  
Kolumn 4   Kostnaden för strömaterial dras av.  
Kolumn 5   Värdet av komposten vilket vi sätter till 2 kr/liter färdig kompostmull.  
      Varje hushåll med i snitt 2,3 personer producerar ca 115 liter kom post per år.  
      115 liter x 2 kr = 230 kr/lgh och år dvs 23 000 kr/år  
Kolumn 6   Arbetstiden för fastighetsskötare 2 tim per månad  
      2 x 250 kr x 12 månader = 6000 kr  
Kolumn 7   Ekonomisk avskrivning på 10 år  
Kolumn 8   Besparingen/år för 100 lägenheter som komposterar  
         

PAY OFF TID

Kompostens pris dividerat med besparingen ger tiden det tar att betala investeringen

A) 185000     25 300     =   7,3 år  
B) 185000     40 300     =   4,6 år  
C) 185000     65 300     =   2,8 år  
D) 185000     95 300     =   1,9 år  

Lägger vi till den kommande avfallsskatten på 250 kr/ton så minskar givetvis Pay Off tiden

Slutsatsen är att det är en mycket god ekonomi enligt ovanstående exempel att införa lokal kompostering. l det mest fördelaktiga exemplet D ger komposten redan efter 1,9 år ett överskott på 95 300 kr/år

Admin nyhetbsrev
                                
copyright (©) 1999-2020 A.Rådberg Import